Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1313 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Βοκ­κά­κιος («Δεκα­ή­με­ρο») 1487 Λαμ­βά­νει χώρα η Μάχη του Στό­ουκ Φιλντ, σφρα­γί­ζο­ντας έτσι το τέλος του…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Ιουνίου

1313 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Βοκ­κά­κιος («Δεκα­ή­με­ρο») 1487 Λαμ­βά­νει χώρα η Μάχη του Στό­ουκ Φιλντ, σφρα­γί­ζο­ντας έτσι το τέλος του…