Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1527 Οι Φλω­ρε­ντι­νοί διώ­χνουν για δεύ­τε­ρη φορά από την εξου­σία την οικο­γέ­νεια των Μεδί­κων και απο­κα­θι­στούν τη Δημο­κρα­τία στη Φλω­ρε­ντία. 1703 Πέθανε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Μαΐου

1527 Οι Φλω­ρε­ντι­νοί διώ­χνουν για δεύ­τε­ρη φορά από την εξου­σία την οικο­γέ­νεια των Μεδί­κων και απο­κα­θι­στούν τη Δημο­κρα­τία στη Φλω­ρε­ντία. 1703 Πέθανε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 16 Μαΐου

1527 Οι Φλω­ρε­ντι­νοί διώ­χνουν για δεύ­τε­ρη φορά από την εξου­σία την οικο­γέ­νεια των Μεδί­κων και απο­κα­θι­στούν τη Δημο­κρα­τία στη Φλωρεντία.…