Περιήγηση: Σαν σήμερα 17 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Αυγούστου

1601 γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος μαθη­μα­τι­κός Πιέρ Ντε Φερ­μά, δημιουρ­γός του ομω­νύ­μου θεω­ρή­μα­τος. 1790 η πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ μετα­φέ­ρε­ται από τη Νέα Υόρ­κη στη…