Περιήγηση: Σαν σήμερα 17 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1462 Ο Βλαντ Γ’ ο Παλου­κω­τής (ο Ρου­μά­νος ευγε­νής που ενέ­πνευ­σε τον μύθο του Δρά­κου­λα) προ­σπα­θεί να δολο­φο­νή­σει τον σουλ­τά­νο Μεχμέτ…

Μουσική
Ιγκόρ Στραβίνσκι

Στις 1882 γεν­νιέ­ται ο Ιγκόρ Στρα­βίν­σκι. Σπου­δαί­ος Ρώσος συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας. Σε ηλι­κία 9 χρό­νων έπαι­ζε πιά­νο και στα…