Περιήγηση: Σαν σήμερα 17 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1510 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης, Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι (το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Αλε­σά­ντρο ντι Μαριά­να Φιλι­πέ­πι). Τα πιο γνωστά…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Μαΐου

1510 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης, Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι (το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Αλε­σά­ντρο ντι Μαριά­να Φιλι­πέ­πι). Τα πιο γνωστά…