Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Αυγούστου

Πρόσωπα
Τζένγκις Χαν

Στις 18 Αυγού­στου 1227 πεθαί­νει ο Τζέν­γκις Χαν. Μογ­γό­λος κατα­κτη­τής και αυτο­κρά­το­ρας, ο δημιουρ­γός μιας τερά­στιας αλλά θνη­σι­γε­νούς ασια­τι­κής αυτοκρατορίας.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Αυγούστου

1227 πέθα­νε ο ηγέ­της των Μογ­γό­λων Τζέ­γκινς Χαν 1750  γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της της κλασ­σι­κής μου­σι­κής Αντό­νιο Σαλιέ­ρι. 1830 γεν­νή­θη­κε ο Φρα­γκί­σκος Ιωσήφ,…