Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Ιουλίου

Ατέχνως
Νέλσον Μαντέλα, ταυτίστηκε με τον αγώνα ενάντια στην αποικιοκρατία και τις φυλετικές διακρίσεις, ενάντια στην πείνα και τη φτώχεια

Ο Νέλ­σον Μαντέ­λα δεν ήταν μόνο ο πρώ­τος πρό­ε­δρος που εξε­λέ­γη στη Νότια Αφρι­κή κατά τη διε­ξα­γω­γή των πρώ­των ελεύθερων,…

Ιστορία
Φωτογραφική ματιά στην Ιστορία — 17 Ιουλίου 1936: Ισπανικός εμφύλιος / Ο πόλεμος — εργαστήριο

Ισπα­νία 1936–1939: Ο πόλε­μος-εργα­στή­ριο Ο Εμφύ­λιος Πόλε­μος της Ισπα­νί­ας είναι ένα από τα γεγο­νό­τα που σημά­δε­ψαν την πορεία των “συμ­μα­χο­α­ντι­μα­χιών” στο…