Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Αυγούστου 

14 μ.Χ. πέθα­νε ο Οκτα­βια­νός Αύγου­στος, ο πρώ­τος ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας. Υιο­θε­τη­μέ­νος γιος του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα, εγκα­θί­δρυ­σε την «Παξ Ρομά­να» και εξασφάλισε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Αυγούστου 

14 μ.Χ. πέθα­νε ο Οκτα­βια­νός Αύγου­στος, ο πρώ­τος ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας. Υιο­θε­τη­μέ­νος γιος του Ιου­λί­ου Καί­σα­ρα, εγκα­θί­δρυ­σε την «Παξ Ρομά­να» και εξασφάλισε…