Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου

Ιστορία
Οκτώβρης 1925: Όταν η Ελλάδα εισέβαλε στην Βουλγαρία (Το περιστατικό στο Demir Kapu ή Πόλεμος του Αδέσποτου Σκύλου)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το 1925, οι σχέ­σεις μετα­ξύ Ελλά­δας και Βουλ­γα­ρί­ας ήταν τετα­μέ­νες και σε κανέ­ναν στη­μέ­νο δεν έδει­χναν να…

Λογοτεχνία
Ασημάκης Γιαλαμάς: Αγωνιστής της Αντίστασης, της δημοσιογραφίας, της ποίησης, του θεάτρου, της ίδιας της ζωής

Αση­μά­κης Για­λα­μάς, ατα­λά­ντευ­τος αγω­νι­στής της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης — ο «κύριος Τίμιος», όπως τον απο­κά­λε­σαν για τον τρό­πο με τον οποίο διαφύλασσε…