Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Ατέχνως
Νίκος Σκαλκώτας

Στις  8 Μαρ­τί­ου 1904 γεν­νή­θη­κε στη Χαλ­κί­δα ο Νίκος Σκαλ­κώ­τας. Ελλη­νας συν­θέ­της. Σπού­δα­σε βιο­λί στο Ωδείο Αθη­νών όπου πήρε δίπλωμα…