Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

963 Ο Νικη­φό­ρος Φωκάς ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το στρα­τό αυτο­κρά­το­ρας της Βυζα­ντι­νής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. 1566 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μελ­λο­ντο­λό­γος Νοστρά­δα­μος, κατά κόσμον Μισέλ ντε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Ιουλίου

963 Ο Νικη­φό­ρος Φωκάς ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το στρα­τό αυτο­κρά­το­ρας της Βυζα­ντι­νής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. 1566 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μελ­λο­ντο­λό­γος Νοστρά­δα­μος, κατά κόσμον Μισέλ ντε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Ιουλίου

963 Ο Νικη­φό­ρος Φωκάς ανα­κη­ρύσ­σε­ται από το στρα­τό αυτο­κρά­το­ρας της Βυζα­ντι­νής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. 1566 Πέθα­νε ο Γάλ­λος μελ­λο­ντο­λό­γος Νοστρά­δα­μος, κατά κόσμον…