Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

Λογοτεχνία
Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρναρντ Σο) από τους τελευταίους του αστικού προοδευτισμού — Ενας κήρυκας αληθειών, που δεν ακούγονται συχνά

Ο Σώου είνοι ένας μεγά­λος ρεα­λι­στής κι ένας από τους μεγά­λους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς των τελευ­ταί­ων χρό­νων. Η κοι­νω­νι­κή κρι­τι­κή του…