Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Λέβ Γιασίν, η «μαύρη αράχνη»

Στις 22 Οκτω­βρί­ου 1929 γεν­νή­θη­κε ο  Σοβιε­τι­κός τερ­μα­το­φύ­λα­κας Λεβ Για­σίν. «Mαύ­ρη Αρά­χνη» τον απο­κα­λού­σαν, από τον συν­δυα­σμό της απί­στευ­της ευλυ­γι­σί­ας που διέ­θε­τε και…