Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

Μουσική
Αντον Γκριγκόριεβιτς Ρουμπινστάιν, από τους μεγαλύτερους πιανίστες, δημιουργός της ρωσικής πιανιστικής σχολής

Στις 20 Νοεμ­βρί­ου 1894 πεθαί­νει ο Αντον Γκρι­γκό­ριε­βιτς Ρου­μπιν­στάιν, Ρώσος πια­νί­στας, συν­θέ­της, διευ­θυ­ντής ορχή­στρας, παι­δα­γω­γός και μου­σι­κο-κοι­νω­νι­κός παρά­γο­ντας. Γεν­νή­θη­κε το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

284 Μετά τη δολο­φο­νία του αυτο­κρά­το­ρα Νου­με­ρια­νού, οι στρα­τη­γοί ανα­κη­ρύσ­σουν αυτο­κρά­το­ρα της Ρώμης το Διο­κλη­τια­νό. 1327 Γεν­νή­θη­κε ο Ιάπω­νας μονα­χός, Μπα­σούι Τοκούσο,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Νοεμβρίου

284 Μετά τη δολο­φο­νία του αυτο­κρά­το­ρα Νου­με­ρια­νού, οι στρα­τη­γοί ανα­κη­ρύσ­σουν αυτο­κρά­το­ρα της Ρώμης το Διο­κλη­τια­νό. 1327 Γεν­νή­θη­κε ο Ιάπω­νας μοναχός,…