Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Απτον Σίνκλερ, στράτευσε την τέχνη του για την κοινωνική δικαιοσύνη

Στις 20 Σεπτεμ­βρί­ου 1878 γεν­νιέ­ται ο Απτον Σίν­κλερ, γόνος οικο­γέ­νειας πτω­χευ­μέ­νων αρι­στο­κρα­τών του Νότου.  Μυθι­στο­ριο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας –μετα­ξύ περισ­σό­τε­ρων των 90 βιβλί­ων του…