Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

1375 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ποι­η­τής, συγ­γρα­φέ­ας και ουμα­νι­στής Βοκά­κιος (Τζο­βά­νι Μπο­κά­τσιο) (“Δεκα­ή­με­ρο”) https://atexnos.gr/%CE%B2%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CF%89/ 1620 Απο­βι­βά­ζο­νται στο Plymouth Rock οι πρώ­τοι άγγλοι άποικοι…