Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Ιουνίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 21 Ιουνίου 

1527 πέθανε ο Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς…