Περιήγηση: Σαν σήμερα 21 Νοεμβρίου

Ιστορία
Οταν η ΕΣΣΔ αρνήθηκε να παίξει στη Χιλή για την πρόκριση στο Μουντιάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σχε­δόν μισός αιώ­νας συμπλη­ρώ­νο­νται από τότε που η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση αρνή­θη­κε να διεκ­δι­κή­σει τις πιθα­νό­τη­τες συμ­με­το­χής σε ένα Μου­ντιάλ, επιλέγοντας…

Πρόσωπα
Βολταίρος

Στις 21 Νοεμ­βρί­ου 1694 γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, φιλό­σο­φος και ιστο­ρι­κός Βολ­ταί­ρος. Ο Βολ­ταί­ρος (ψευ­δώ­νυ­μο του Μαρί Φραν­σουά Αρουέ) κρα­τώ­ντας απο­στά­σεις από…