Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Ιουλίου

Κινηματογράφος
Μπλέικ Έντουαρντς: Ο σκηνοθέτης πίσω από τον Επιθεωρητή Κλουζό και «Το Πάρτι» των ονείρων μας

Μας χάρι­σε απλό­χε­ρα το γέλιο, πολ­λές φορές μέχρι δακρύ­ων, χωρίς να ξεπέ­σει ποτέ στο φτη­νό, το χοντρο­κομ­μέ­νο. Αντι­θέ­τως, κρα­τού­σε με…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 22 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1613 Ενθρο­νί­ζε­ται ο Μιχα­ήλ Φιο­ντό­ρο­βιτς Ρομά­νοβ στη Μόσχα ως «Μιχα­ήλ Α’, τσά­ρος πάσης Ρωσί­ας». 1887 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φυσι­κός, Γκού­σταβ Χερτζ,  που…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 22 Ιουλίου

1613 Ενθρο­νί­ζε­ται ο Μιχα­ήλ Φιο­ντό­ρο­βιτς Ρομά­νοβ στη Μόσχα ως «Μιχα­ήλ Α’, τσά­ρος πάσης Ρωσί­ας». 1887 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός φυσι­κός, Γκού­σταβ Χερτζ,  που…

Πρόσωπα
Φραντς Κάφκα

Στις 3 Ιου­λί­ου 1883 γεν­νιέ­ται στην στην Πρά­γα από γονείς Εβραί­ους ο Τσέ­χος, γερ­μα­νό­φω­νος συγ­γρα­φέ­ας Φραντς Κάφ­κα. Μετά το γυμνάσιο,…