Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου

Κινηματογράφος
Λίνο Βεντούρα: Ο σκληρός πρωταγωνιστής, με τον χαλύβδινο χαρακτήρα και την καρδιά παιδιού

Από τους πλέ­ον αγα­πη­μέ­νους ηθο­ποιούς, που ερμή­νευ­σε μονα­δι­κά σκλη­ρούς χαρα­κτή­ρες, είτε από την πλευ­ρά του νόμου, είτε από την πλευρά…

Πρόσωπα
Ο «κόκκινος» Τζον Ριντ, ρεπόρτερ της Οκτωβριανής Επανάστασης

Στις 22 Οκτω­βρί­ου του 1887 κομ­μου­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος Τζον Ριντ ο οποί­ος  κάλυ­ψε» τη Μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση, την οποία και αργό­τε­ρα περιέ­γρα­ψε στο…

Σαν Σήμερα
Λέβ Γιασίν, η «μαύρη αράχνη»

Στις 22 Οκτω­βρί­ου 1929 γεν­νή­θη­κε ο  Σοβιε­τι­κός τερ­μα­το­φύ­λα­κας Λεβ Για­σίν. «Mαύ­ρη Αρά­χνη» τον απο­κα­λού­σαν, από τον συν­δυα­σμό της απί­στευ­της ευλυ­γι­σί­ας που διέ­θε­τε και…