Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου

Μουσική
Γιάννης Νεγρεπόντης, ο δημιουργός του εμβληματικού αντιφασιστικού τραγουδιού

Ο Γιάν­νης Νεγρε­πό­ντης, από τους πρω­το­πό­ρους της «πολι­τι­στι­κής επα­νά­στα­σης» της δεκα­ε­τί­ας του ‘60, έγι­νε ευρύ­τε­ρα γνω­στός και αγα­πη­τός με τα τραγούδια…