Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Απριλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

303 Απαγ­χο­νί­στη­κε από τους Ρωμαί­ους ο Άγιος Γεώρ­γιος, προ­στά­της του ελλη­νι­κού πεζι­κού και της Αγγλί­ας. https://atexnos.gr/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82/ 1564 Σύμ­φω­να με το Ιου­λια­νό ημερολόγιο…

Εικαστικές Τέχνες
Γιάννης Μόραλης, «ευπατρίδης» της ελληνικής ζωγραφικής

Γιάν­νης Μόρα­λης, ζωγρά­φος, χαρά­κτης, σκη­νο­γρά­φος. Από τους κορυ­φαί­ους εικα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες της μετα­πο­λε­μι­κής τέχνης, ο νεό­τε­ρος καλ­λι­τέ­χνης της γενιάς του ’30,…

Πρόσωπα
Βασίλης Ρώτας

Στις 23 Απρι­λί­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης Βασί­λης Ρώτας. Έφυ­γε από τη ζωή στις 30 Μαΐ­ου 1977. Ο Βασί­λης Ρώτας ανήκει…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Απριλίου

303 Απαγ­χο­νί­στη­κε από τους Ρωμαί­ους ο Άγιος Γεώρ­γιος, προ­στά­της του ελλη­νι­κού πεζι­κού και της Αγγλί­ας. https://atexnos.gr/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82/ 1564 Σύμ­φω­να με το Ιου­λια­νό ημερολόγιο…

Σκίτσα
Για τους εορτάζοντες Γιώργηδες και Γεωργίες

Του Γιώρ­γου Μπε­κιά­ρη (Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση) https://atexnos.gr/%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-23-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82/ https://atexnos.gr/%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82/