Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Ιουνίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 23 Ιουνίου

47 π.Χ. Γεννήθηκε ο Πτολεμαίος ΙΕ’ Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καίσαρ, Καισαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, γιος του…