Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Απριλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1184 π.Χ Κατά μία άπο­ψη, οι Αχαιοί κατα­φέρ­νουν να μπουν στην Τροία, στην οποία εισέρ­χο­νται χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το Δού­ρειο Ίππο. 1783 Πέθα­νε ο…