Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

Θέατρο
Χάρολντ Πίντερ, μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, πήρε μέρος σε πολιτικούς αγώνες, δε δίστασε να εναντιωθεί στους ιμπεριαλιστές

Χάρολντ Πίντερ. Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς της επο­χής μας.  Παράλ­λη­λα, με το συγ­γρα­φι­κό του έργο, ο…

Πρόσωπα
Λουί Αραγκόν, ενοχλούσε και φόβιζε εν ζωή και εξακολουθεί να ενοχλεί και να φοβίζει μετά το θάνατό του

Στις 24 Δεκεμ­βρί­ου 1982 πεθαί­νει ο Λουί Αρα­γκόν. Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και πολι­τι­κός. Μέλος του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος από το 1927…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Δεκεμβρίου

563 Τελού­νται μεγα­λο­πρε­πώς από τον Πατριάρ­χη Ευτύ­χιο τα εγκαί­νια του ανα­στη­λω­θέ­ντος ναού της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, μετά την κατάρ­ρευ­ση του…

Σαν Σήμερα
Όταν ο Λουί Αραγκόν επισκέφτηκε την Ελλάδα (Με αφορμή την επέτειο θανάτου του, 24/12/1982)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σαν σήμε­ρα, 24 Δεκέμ­βρη 1982 πεθαί­νει ο  κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Λουί Αρα­γκόν (Γεν­νή­θη­κε στις 3 Οκτωβρίου…