Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου

41 πέθα­νε ο ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Γάιος Ιού­λιος Καί­σαρ Αύγου­στος Γερ­μα­νι­κός, που έμει­νε στην ιστο­ρία με το παι­δι­κό του προ­σω­νύ­μιο Καλι­γού­λας και…