Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Ιουλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 24 Ιουλίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1567 Η Μαρία Στιού­αρτ, βασί­λισ­σα της Σκο­τί­ας, κι ενώ βρί­σκε­ται φυλα­κι­σμέ­νη στο κάστρο Λοχλέ­βεν της Σκο­τί­ας εξα­να­γκά­ζε­ται σε παραί­τη­ση από το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1567 Η Μαρία Στιού­αρτ, βασί­λισ­σα της Σκο­τί­ας, κι ενώ βρί­σκε­ται φυλα­κι­σμέ­νη στο κάστρο Λοχλέ­βεν της Σκο­τί­ας εξα­να­γκά­ζε­ται σε παραί­τη­ση από το…

Πρόσωπα
Σιμόν Μπολιβάρ

Στις 24 Ιου­λί­ου 1783 γεν­νιέ­ται ο Σιμόν Μπο­λι­βάρ. Ενας από τους ηγέ­τες του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος κατά της ισπα­νι­κής κυριαρ­χί­ας στη Λατι­νι­κή Αμερική.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Ιουλίου

1567 Η Μαρία Στιού­αρτ, βασί­λισ­σα της Σκο­τί­ας, κι ενώ βρί­σκε­ται φυλα­κι­σμέ­νη στο κάστρο Λοχλέ­βεν της Σκο­τί­ας εξα­να­γκά­ζε­ται σε παραί­τη­ση από το…