Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Ιουνίου

Ατέχνως
Σαν σήμερα 24 Ιουνίου

79 μ.Χ. Πεθαί­νει ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Βεσπα­σια­νός 1314 Oι 20.000 βαριά οπλι­σμέ­νοι άνδρες του βασι­λιά Εδουάρ­δου Β’ της Αγγλί­ας συγκρού­ο­νται στο…