Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1543 Πέθα­νε ο Πολω­νός αστρο­νό­μος Κοπέρ­νι­κος, “πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας”, που ειση­γή­θη­κε τη θεω­ρία του ηλιο­κε­ντρι­κού συστή­μα­τος. Σχε­τι­κό Θέμα: Νικό­λα­ος Κοπέρνικος…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Μαΐου 

1543 Πέθα­νε ο Πολω­νός αστρο­νό­μος Κοπέρ­νι­κος, “πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας”, που ειση­γή­θη­κε τη θεω­ρία του ηλιο­κε­ντρι­κού συστή­μα­τος. https://atexnos.gr/%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%b1%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82/ 1626 Ο Ολλαν­δός άποικος,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Μαΐου

1543 Πέθα­νε ο Πολω­νός αστρο­νό­μος Κοπέρ­νι­κος, “πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας”, που ειση­γή­θη­κε τη θεω­ρία του ηλιο­κε­ντρι­κού συστή­μα­τος. 1626 Ο Ολλαν­δός άποικος,…