Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου

Ιστορία
Οι «10 του Χόλυγουντ»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 24/11/1947 το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ κατα­δι­κά­ζει 10 καλ­λι­τέ­χνες που αρνού­νταν να «συνερ­γα­στούν» με την Επι­τρο­πή Αντια­με­ρι­κα­νι­κών Ενεργειών…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου

1632 Γεν­νή­θη­κε ο ολλαν­δο­ε­βραί­ος φιλό­σο­φος, Μπα­ρούχ Σπι­νό­ζα 1639 Ο Άγγλος αστρο­νό­μος Τζε­ρε­μάια Χόροκς παρα­τη­ρεί τη διέ­λευ­ση της Αφρο­δί­της μπρο­στά από τον Ήλιο,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου

1632 Γεν­νή­θη­κε ο ολλαν­δο­ε­βραί­ος φιλό­σο­φος, Μπα­ρούχ Σπι­νό­ζα 1639 Ο Άγγλος αστρο­νό­μος Τζε­ρε­μάια Χόροκς παρα­τη­ρεί τη διέ­λευ­ση της Αφρο­δί­της μπρο­στά από…