Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Γιώργης Μωραΐτης: Θαρραλέος, ατρόμητος, αλύγιστος, λαϊκός αγωνιστής, κομμουνιστής

Απο­χαι­ρε­τι­σμός του σ. Γιώρ­γου Μωρα­ΐ­τη, από το Σπύ­ρο Χαλ­βα­τζή, πρό­ε­δρο (σ.σ. τότε αντι­πρό­ε­δρο) του Συν­δέ­σμου Φυλα­κι­σθέ­ντων και εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών 1967–1974.…