Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Αυγούστου

Πρόσωπα
Κώστας Ταχτσής

Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από τον θάνα­το του Κώστα Ταχτσή (δολο­φο­νή­θη­κε τον Αύγου­στο του 1988 μέσα στο σπί­τι του) ενώ…

Κινηματογράφος
Γιάννης Γκιωνάκης, σπουδαίος ηθοποιός, καρατερίστας, μια αστείρευτη κωμική φλέβα

Σπου­δαί­ος ηθο­ποιός, καρα­τε­ρί­στας, μια αστεί­ρευ­τη κωμι­κή φλέ­βα, ο Γιάν­νης Γκιω­νά­κης κατά­φε­ρε με τις ερμη­νεί­ες του να ψυχα­γω­γή­σει πολ­λές γενιές, έφυγε…

Μουσική
Λέοναρντ Μπερνστάιν

Στις 25 Αυγού­στου 1918 γεν­νιέ­ται ο Λέο­ναρντ Μπερν­στάιν. Αμε­ρι­κα­νός μαέ­στρος και συν­θέ­της, απ’ τους μεγα­λύ­τε­ρους διευ­θυ­ντές ορχή­στρας του αιώ­να μας.…