Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Ιουλίου

Ατέχνως
Σαν σήμερα 25 Ιουλίου

306 Πεθαίνει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Φλάβιος Βαλέριος Κωνστάντιος ο Χλωρός, πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος Α’ ανακηρύσσεται Ρωμαίος…