Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1787 Στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της η Συνταγ­μα­τι­κή Συνέ­λευ­ση, με πρό­ε­δρο τον Τζορτζ Ουά­σιγ­κτον, προ­κει­μέ­νου να συντα­χθεί το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Μαΐου

1787 Στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της η Συνταγ­μα­τι­κή Συνέ­λευ­ση, με πρό­ε­δρο τον Τζορτζ Ουά­σιγ­κτον, προ­κει­μέ­νου να συντα­χθεί το…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 25 Μαΐου

1787 Στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ, αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της η Συνταγ­μα­τι­κή Συνέ­λευ­ση, με πρό­ε­δρο τον Τζορτζ Ουά­σιγ­κτον, προ­κει­μέ­νου να συνταχθεί…