Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Οκτωβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Οκτωβρίου

1400 Πέθα­νε ο Τζό­φρι Τσό­σερ, Άγγλος ποι­η­τής, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος «πατέ­ρας» της αγγλι­κής λογο­τε­χνί­ας. 1647 Πέθα­νε ο Εβα­ντι­ζε­λί­στα Τορι­τσέ­λι, Ιτα­λός φυσι­κός και μαθηματικός.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Οκτωβρίου

1400 Πέθα­νε ο Τζό­φρι Τσό­σερ, Άγγλος ποι­η­τής, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος «πατέ­ρας» της αγγλι­κής λογο­τε­χνί­ας. 1647 Πέθα­νε ο Εβα­ντι­ζε­λί­στα Τορι­τσέ­λι, Ιτα­λός φυσικός…