Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Οκτώβρη

Εικαστικές Τέχνες
Πάμπλο Πικάσο: «Η προσχώρησή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η λογική συνέπεια όλης μου της ζωής»

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Οι πίνα­κες και τα σκί­τσα του ταξι­δεύ­ουν σ’ όλον τον κόσμο. Έγι­ναν γραμ­μα­τό­ση­μα και καρτ-ποστάλ, αφί­σες κρεμασμένες…