Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Αυγούστου

Πρόσωπα
Γιώργος Σουρής

Ο Γιώρ­γος Σου­ρής γεν­νή­θη­κε στις 2 Φλε­βά­ρη 1853 και πέθα­νε στις 26 Αυγού­στου 1919. Για τον τόπο γέν­νη­σης του ερί­ζουν τόσες ελληνικές…