Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

Προτεινόμενο
Χάουαρντ Χοκς: Ο σημαντικότερος «άγνωστος» σκηνοθέτης του Χόλιγουντ

Από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες του αμε­ρι­κά­νι­κου κινη­μα­το­γρά­φου, ο Χάουαρντ Χοκς παρα­μέ­νει σχε­τι­κά άγνω­στος στο ευρύ κοι­νό, παρό­τι στο ενερ­γη­τι­κό του…

Ιστορία
Τσουνάμι — νησιά Πούκετ: Μια εκ των φονικότερων καταστροφών σε όλο τον κόσμο — 230.000 νεκροί

Κοι­νό­τη­τες σε πολ­λές χώρες στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ασία τιμούν σήμε­ρα τη μνή­μη των, του­λά­χι­στον, 230.000 θυμά­των του τσου­νά­μι που χτύ­πη­σε κράτη…