Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Ιουλίου

Επικαιρότητα
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ: Εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την επίθεση στην Μονκάδα στις 26 Ιούλη

Εκδή­λω­ση για τα 70 χρό­νια από την επί­θε­ση στον Στρα­τώ­να Μον­κά­δα, διορ­γα­νώ­νει ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης, την Τετάρτη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 26 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

811 Διε­ξά­γε­ται η Μάχη της Πλί­σκα. Οι Βούλ­γα­ροι, με επι­κε­φα­λής τον θηριώ­δη Κρού­μο, νικούν τους Βυζα­ντι­νούς υπό τον Νικη­φό­ρο Α’, ο…