Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 26 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

811 Διε­ξά­γε­ται η Μάχη της Πλί­σκα. Οι Βούλ­γα­ροι, με επι­κε­φα­λής τον θηριώ­δη Κρού­μο, νικούν τους Βυζα­ντι­νούς υπό τον Νικη­φό­ρο Α’, ο…