Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Ιουνίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 26 Ιουνίου 

363 Πέθανε ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, Ιουλιανός, ο επονομαζόμενος και Παραβάτης, που προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία 1409 Ο…