Περιήγηση: Σαν σήμερα 27 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1564 Πεθαί­νει ο «πατέ­ρας» του Καλ­βι­νι­σμού, ο θεο­λό­γος Τζον Κάλ­βιν. 1647  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μασα­χου­σέ­τη η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εκτέ­λε­ση μάγου στην Αμερική.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Μαΐου

1564 Πεθαί­νει ο «πατέ­ρας» του Καλ­βι­νι­σμού, ο θεο­λό­γος Τζον Κάλ­βιν. 1647  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μασα­χου­σέ­τη η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εκτέ­λε­ση μάγου στην Αμερική.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Μαΐου

1564 Πεθαί­νει ο «πατέ­ρας» του Καλ­βι­νι­σμού, ο θεο­λό­γος Τζον Κάλ­βιν. 1647  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μασα­χου­σέ­τη η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εκτέ­λε­ση μάγου στην…