Περιήγηση: Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου

1466 Γεν­νή­θη­κε ο Χέερτ Χέερ­τσεν, Ολλαν­δός ανθρω­πι­στής και θεο­λό­γος, που έγι­νε γνω­στός με το λατι­νι­κό όνο­μά του Ντε­ζι­ντέ­ριους Έρα­σμους Ροτε­ρο­ντά­μους. Στην…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου

1466 Γεν­νή­θη­κε ο Χέερτ Χέερ­τσεν, Ολλαν­δός ανθρω­πι­στής και θεο­λό­γος, που έγι­νε γνω­στός με το λατι­νι­κό όνο­μά του Ντε­ζι­ντέ­ριους Έρα­σμους Ροτεροντάμους.…