Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου

1065 Eγκαι­νιά­ζε­ται το Αββα­είο του Γου­έ­στμιν­στερ. 1612 Ο Γαλι­λαί­ος (Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι) είναι ο πρώ­τος αστρο­νό­μος που παρα­τη­ρεί τον πλα­νή­τη Ποσει­δώ­να. 1663 Πέθα­νε ο Ιτα­λός αστρονόμος…

Κινηματογράφος
Αντρέι Ταρκόφσκι, ένας από σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες

Ο Σοβιε­τι­κός σκη­νο­θέ­της Αντρέι Ταρ­κόφ­σκι γεν­νή­θη­κε στις 4 Απρι­λί­ου 1932 και θεω­ρεί­ται ως ένας από τους κορυ­φαί­ους σύγ­χρο­νους κινη­μα­το­γρα­φι­στές. Ηταν…