Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου

Πρόσωπα
Κολέτ, αγνόησε όλα τα ταμπού

Στις 3 Αυγού­στου 1954 πεθαί­νει η Γαλ­λί­δα μυθι­στο­ριο­γρά­φος Σιντο­νί — Γκα­μπριέλ Κολέτ, μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μυθι­στο­ριο­γρά­φους του 20ού αιώ­να. Άφη­σε σημα­ντι­κά μυθιστορήματα…