Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1540 Εκτε­λέ­στη­κε με εντο­λή του βασι­λιά της Βρε­τα­νί­ας Ερρί­κου Η’, ο Άγγλος πολι­τι­κός Τόμας Κρόμ­γου­ελ, που κρί­θη­κε ένο­χος για εσχά­τη προδοσία…

Μουσική
Αντόνιο Βιβάλντι

Στις 28 Ιου­λί­ου 1741 πεθαί­νει ο Αντό­νιο Βιβάλ­ντι. Ιτα­λός συν­θέ­της και δεξιο­τέ­χνης του βιο­λιού της επο­χής του ιτα­λι­κού μπα­ρόκ. Εγρα­ψε σόλο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Ιουλίου 

https://atexnos.gr/ν‑ζαχαριάδης-το-κκε-ήταν-και-παραμένει/ 1540 Εκτε­λέ­στη­κε με εντο­λή του βασι­λιά της Βρε­τα­νί­ας Ερρί­κου Η’, ο Άγγλος πολι­τι­κός Τόμας Κρόμ­γου­ελ, που κρί­θη­κε ένο­χος για εσχάτη…

Πρόσωπα
Ν. Ζαχαριάδης: Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το κόμμα μου και κανένας δεν μπορεί να το χτυπήσει και να το λερώσει χρησιμοποιώντας το όνομά μου

«Το ΚΚΕ ήταν και παρα­μέ­νει το κόμ­μα μου και κανέ­νας δεν μπο­ρεί να το χτυ­πή­σει και να το λερώ­σει χρησιμοποιώντας…

Σαν Σήμερα
Φωτογραφική ματιά στην ιστορία — 28 Ιουλίου 1936: Ισπανικός εμφύλιος

Ενα ενδια­φέ­ρον κεί­με­νο του Θανά­ση Παπα­ρή­γα για τον Ισπα­νι­κό εμφύ­λιο https://atexnos.gr/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-18-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB/