Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

548 Πέθα­νε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Θεο­δώ­ρα 1491 Γεν­νή­θη­κε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ερρί­κος ο 8ος 1577 Γεν­νιέ­ται ο Πίτερ Πολ Ρούμπενς.…

Θέατρο
Μάνθος Αθηναίος, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του Θεάτρου Σκιών

Μάν­θος Αθη­ναί­ος, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες του Θεά­τρου Σκιών, ακού­ρα­στος εργά­της και «δια­πρε­πής στην τέχνη του», όπως τον χαρακτήριζαν,…