Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

585 π.Χ. Συμ­βαί­νει έκλει­ψη Ηλί­ου που είχε προ­βλε­φθεί από τον Θαλή τον Μιλή­σιο. 1738 Γεν­νή­θη­κε ο Ζοζέφ Ινιάς Γκι­γιο­τέν, Γάλ­λος για­τρός, εφευρέτης…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 28 Μαΐου

585 π.Χ. Συμ­βαί­νει έκλει­ψη Ηλί­ου που είχε προ­βλε­φθεί από τον Θαλή τον Μιλή­σιο. 1738 Γεν­νή­θη­κε ο Ζοζέφ Ινιάς Γκι­γιο­τέν, Γάλ­λος για­τρός, εφευρέτης…

Τεκμήρια
Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1979 υπογράφτηκε η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ — Ενα επίκαιρο κείμενο

Σαν σήμε­ρα, στις 28 Μαΐ­ου 1979,  ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής υπο­γρά­φει στο περι­στύ­λιο του Ζαπ­πεί­ου τη συμ­φω­νία πλή­ρους έντα­ξης της Ελλάδος…