Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Ιουνίου

Κινηματογράφος
Βιτόριο Γκάσμαν, κορυφαίος Ιταλός ηθοποιός, γέννημα του ιταλικού λαϊκού κινήματος στο χώρο του πολιτισμού

Ο κορυ­φαί­ος ηθο­ποιός της Ιτα­λί­ας, που δια­πλά­στη­κε, εξε­λί­χθη­κε και ταυ­τί­στη­κε με το βαθύ­τα­τα προ­ο­δευ­τι­κό αισθη­τι­κό κίνη­μα του νεοϊ­τα­λι­κού ρεα­λι­σμού, ένα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

29 Ιου­νί­ου γιορ­τά­ζουν οι Παύ­λος, Παυ­λί­να, Πέτρος Πετρού­λα 1613 Κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιά το Globe Theater στο Λον­δί­νο. Το είχε κατα­σκευά­σει ο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Ιουνίου

29 Ιου­νί­ου γιορ­τά­ζουν οι Παύ­λος, Παυ­λί­να, Πέτρος Πετρού­λα https://atexnos.gr/%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%87%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba/ 1613 Κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιά το Globe Theater στο Λον­δί­νο. Το είχε κατασκευάσει…