Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

Θέατρο
Μαρία Καλουτά

Στις 29 Οκτω­βρί­ου 2006 «έφυ­γε» από τη ζωή η Μαρία Καλου­τά, αδελ­φή της Αννας Καλου­τά. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1916.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

1863 Ιδρύ­ε­ται ο Διε­θνής Ερυ­θρός Σταυ­ρός από τον Ελβε­τό Ερρί­κο Ντι­νάν 1884 Γεν­νή­θη­κε ο Μπέ­λα Λου­γκό­ζι, καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Μπέ­λα Φέρεντς Ντεσό…