Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

324 Ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος νικά στη Μάχη της Αδρια­νού­πο­λης το Λικί­νιο, ο οποί­ος δια­φεύ­γει στο Βυζά­ντιο. 1608 Ο Γάλ­λος εξε­ρευ­νη­τής, Σαμου­έλ ντε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Ιουλίου

324 Ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος νικά στη Μάχη της Αδρια­νού­πο­λης το Λικί­νιο, ο οποί­ος δια­φεύ­γει στο Βυζά­ντιο. 1608 Ο Γάλ­λος εξε­ρευ­νη­τής, Σαμου­έλ ντε…